ราคา For Developers Business Services เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ +66 240 282 69 @

สำรวจ

Survey Tool

เป้าหมายของ Examinare คือการช่วยให้ผู้ใช้งานทุกท่าน ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้น สามารถสร้างแบบสำรวจออนไลน์ได้อย่างง่ายดายบนระบบเซิร์ฟเวอร์ของเราได้โดยตรง ทั้งนี้ Examinare ยังทำให้เป็นหน้าที่ของเราในการสรรสร้างวิธีการง่าย ๆ ในการทำสำรวจไปยังท่าน เพื่อว่าท่านจะได้ไม่ต้องเบื่อหน่ายกับรายละเอียดและฟังก์ชั่นการทำงานทั้งปวงนั้นโดยท้ายที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เลย

Surveys since 2006

รายการต่อไปนี้คือวิธีการทำคำตอบแบบต่าง ๆ:

คำถามแบบมีคำตอบหลายตัวเลือก (เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบ)

1

คำถามแบบมีคำตอบหลายตัวเลือก (ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเลยหรือถูกหลายคำตอบ)

2

คำถามแบบให้เติมข้อความ (เติมคำตอบที่ถูกต้องได้ 1 คำตอบ)

3

Osgood-scale หรือมาตรวัดตามเจตคติของออสกูด (มาตรวัดแบบคู่วลีหรือคำวิเศษตรงข้ามกัน)

4

Gradient scale (มาตรวัดแบบไล่โทน)

5

แบบแสดงคำชี้แนะ

6

คำถามแบบให้เติมข้อความ (สามารถเติมคำตอบที่ถูกต้องได้หลายคำตอบ)

7

ดังที่ท่านได้เห็นจากข้างต้นแล้วว่าเรามีรูปแบบวิธีง่าย ๆ ในการเหนี่ยวนำการสำรวจออนไลน์นั้นมากมายเพียงใด แต่เท่านี้ยังไม่พอเพราะเรามีให้เลือกมากกว่านี้อีก! ด้วยวิธีนี้ท่านจะสามารถได้รับประโยชน์สูงสุกจากบริการ Examinare นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพิ่มคำถามในแบบสอบถามได้มากเท่าที่ท่านต้องการ แต่ในกรณีที่ท่านทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจจากคนกลุ่มใหญ่ เราขอแนะนำให้ท่านเลือกคำถามแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ จะเหมาะกว่า ซึ่งช่วยให้ท่านได้ผลสำรวจสูงที่สุดจากเครื่องมือทำสำรวจ Examinare!

ท่านสามารถสร้าง “การดำเนินการ” ที่เลือกข้ามคำถามที่มีฐานเกี่ยวกับผู้ป้อนข้อมูลนั้น ๆ ไปได้ และยังสามารถแนบไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ข้อมูลแบบ mp3 ลงไปในคำถามได้โดยตรงอีกด้วย เรามั่นใจว่ามีฟังก์ชั่นทุกแบบที่ท่านคิดว่าจำเป็นในการสำรวจที่ประสบผลสำเร็จได้ไว้รอท่าอยู่แล้ว<