เครื่องมือทำสำรวจ
 

สร้างแบบสอบถามและแบบสำรวจที่ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นด้วย Examinare Survey Tool

กับ Examinare Survey Tool คุณสามารถเลือกรูปแบบคำถามได้หลากหลายแบบเพื่อให้ได้ผลซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสำรวจที่สุด ลูกค้าของเราต่างประทับใจกับข้อมูลเฉพาะด้านต่าง ๆ ในแบบสำรวจของเรา ที่สำคัญผู้ตอบแบบสำรวจล้วนเข้าใจคำถามและสามารถเลือกคำตอบสำหรับแบบสำรวจได้โดยไม่งงอีกด้วย

ตัวอย่างแบบคำถาม:
สำหรับคอมพิวเตอร์ (Smartphone/Tablet/Desktop)

สำหรับโทรศัพท์มือถือ (Wap/2G/3G)
 

โมดูล Examinare และการประยุกต์ใช้

วิธีการตอบคำถามที่มีให้เลือก:

คำถามแบบมีคำตอบให้เลือกหลายข้อ (คำตอบถูกเพียง 1 คำตอบ)

เป็นรูปแบบที่นิยมมากที่สุดและนิยมใช้กับแบบสำรวจหรือแบบสอบถามส่วนใหญ่ และอาจจะเพิ่มช่องว่างเพื่อเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้าไปในแบบสำรวจได้ด้วย

ตัวอย่าง:

– เพศ
– อายุ
– คำถาม “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
อื่น ๆ

ทดลองใช้งาน!

คำถามแบบมีคำตอบให้เลือกหลายข้อ (ไม่มีข้อถูกหรือมีคำตอบถูกหลายข้อ)

นิยมใช้ในแบบสำรวจที่ผู้ทำต้องการให้ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ซึ่ง Examinare สามารถระบุให้เจ้าของแบบสำรวจทราบว่ามีคำถามข้อใดบ้างที่ผู้ตอบไม่ตอบ และสามารถระบุสถานะให้คำถามนั้นเป็นคำถามบังคับก็ได้

ตัวอย่าง:

– คำถามเกี่ยวกับการให้บริการ
– คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน
– ตัวเลือก
อื่น ๆ

ทดลองใช้งาน!

คำถามแบบอัตนัย (พิมพ์คำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบลงในช่องว่าง)

ใช้ในแบบสำรวจที่ต้องการให้ผู้ตอบพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องลงในช่องที่กำหนด ซึ่งรูปแบบการตอบคำถามที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นคือ “คำถามแบบอัตนัย (สามารถตอบได้หลายข้อ)”

ตัวอย่าง:

– กรอกชื่อ
– แสดงความคิดเห็น
– ให้เหตุผล…
อื่น ๆ

ทดลองใช้งาน!

คำถามวัดเจตคติแบบ Osgood-scale (การวัดความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบ)

โดยปกติมักนำมาใช้ในแบบสอบถามเกี่ยวเนื่องกับแบรนด์ของผลิตภัณฑ์และการสำรวจความรู้สึก ซึ่งมักจะเป็นคำถามเชิงแสดงความรู้สึกเปรียบเทียบ ซึ่งมีค่าความนิยมเชิงเปรียบเทียบต่างกันตั้งแต่ 2 ถึง 7 คะแนน

ตัวอย่าง:

– ร้อน Vs. เย็น
– สว่าง Vs. สลัว
– ฉลาด Vs. ไม่ฉลาด
อื่น ๆ

ทดลองใช้งาน!

คำถามวัดเจตคติแบบ Gradient scale

นิยมใช้สำหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสำรวจ เพื่อให้คะแนนการทำงานของแต่ละแผนก เช่น แผนกสนับสนุนลูกค้าและแผนกออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน คำถามแบบนี้จะช่วยให้คุณลดจำนวนข้อของคำถามไปได้มาก แต่ก็อาจจะซับซ้อนเกินไปสำหรับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสำรวจหลาย ๆ คน จึงอาจจะส่งผลให้ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการทำสำรวจก็ได้

ตัวอย่าง:

– กรุณาลำดับคะแนนความพึงพอใจสำหรับการทำงานของแต่ละแผนกในหน่วยงานของเรา: แผนกสนับสนุนลูกค้า, แผนกออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน, แผนกสนับสนุนด้านเทคนิค, แผนกขาย
– กรุณาให้คะแนนเกี่ยวกับราคาสินค้า, บริการและการให้ความช่วยเหลือ, ความเหมาะสมของเวลาและวิธีในการดำเนินการ และความเต็มใจบริการของพนักงานและองค์กรของเรา
อื่น ๆ

ทดลองใช้งาน!

คำเสนอแนะ

ปกติแล้วคำเสนอแนะนั้นไม่ถือว่าเป็นรูปแบบของการถามคำถามแต่ก็นิยมนำมาใช้ในแบบสำรวจเพื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจเขียนชี้แนะหรืออธิบายข้อความเพิ่มเติม และสามารถจัดไว้ตอนใดของแบบสำรวจก็ได้

สามารถใช้เพื่อการเขียนอธิบาย:

– ขั้นตอนหรือกระบวนการถัดไป
– วิธีการคิด โดยเฉพาะในการตอบคำถามแบบ Osgood หรือ Gradient scale
– หรืออาจจะเพื่อการแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไปก็ได้
อื่น ๆ

ทดลองใช้งาน!

คำถามแบบอัตนัย (สามารถพิมพ์ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ)

เป็นรูปแบบคำถามที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้นของคำถามแบบอัตนัยที่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งคำตอบ ซึ่งอาจจะออกแบบให้เป็นคำถามบังคับหรือคำถามเลือกตอบก็ได้ ส่วนนี้จะช่วยให้เจ้าของสำรวจได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม

ตัวอย่าง:

– ระบุ: ชื่อ, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, รหัสเมืองและประเทศ
– ระบุตัวเลขซีเรียลนัมเบอร์และรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
– ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้
อื่น ๆ

ทดลองใช้งาน!

ผู้รับแบบสำรวจ

คุณสามารถส่งแบบสำรวจไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้รับได้หลายช่องทาง ไม่ว่าผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิก เว็บไซต์หรือผ่านทางโทรศัพท์บ้านก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ในการสำรวจนั้นคืออะไรหรือว่าอะไรคือเป้าหมายทางการค้าของคุณ นอกจากนั้นคุณยังสามารถเลือกจัดส่งแบบสำรวจได้ทั้งแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัวก็ได้

ทดลองใช้งาน!

 

สำรวจและแบบสอบถามสาธารณะ

เมื่อคุณเลือกสร้างสำรวจแบบสาธารณะ คุณสามารถเผยแพร่แบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์หรือลิงค์ เช่น ผ่านทางจดหมายข่าวรายเดือน ซึ่งคำตอบในแบบสำรวจนั้นจะเป็นคำตอบแบบนิรนาม 100%

ทดลองใช้งาน!

 

สำรวจและแบบสอบถามส่วนตัว

เมื่อคุณเลือกสร้างแบบสำรวจแบบส่วนตัว ดังนั้นคุณคุณจะต้องทำการส่งแบบสำรวจไปยังผู้ตอบแบบสำรวจผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อเชื้อเชิญให้ร่วมตอบสำรวจเป็นการส่วนตัวเป็นรายบุคคล โดยระบบ Examinare Survey Tool จะสร้างลิงค์สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบทำการส่งแบบสำรวจซ้ำ และคำตอบในแบบสำรวจแต่ละชุดย่อมเชื่อมโยงไปถึงผู้ตอบสำรวจแต่ละราย แต่ทั้งนี้เราก็สามารถตั้งค่าให้สำรวจแต่ละชุดได้รับการรายงานผลแบบนิรนามได้เช่นกัน

ทดลองใช้งาน!

การรายงานผล

การวิเคราะห์ผลสำรวจจะถูกประมวลขึ้นตามจริงทั้งนี้โดยไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนของแบบสำรวจที่ถูกส่งกลับคืนมา ซึ่งขั้นตอนการประมวลผลและการแสดงรายงานนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเรียกดูผลวิเคราะห์จากการสำรวจได้ในรูปแบบต่างดังต่อไปนี้

ทดลองใช้งาน!

 

แผนภูมิ

Examinare รวมรวมผลการวิเคราะห์สำรวจและสามารถนำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบของแผนภูมิแบบต่าง ๆ ตามที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกและง่ายดายต่อการทำความเข้าใจ เช่น คุณกำลังนำเสนอข้อมูลในที่ประชุม คุณต้องการเข้าถึงคำตอบของสำรวจอย่างปัจจุบันทันด่วน แผนภูมิก็สามารถแสดงคำตอบได้กระชับแต่ครบถ้วนทันที

ทดลองใช้งาน!

 

ดูผลสำรวจทีละรายการ

ด้วย Examinare Survey นอกจากคุณจะสามารถดูสรุปผลสำรวจได้แล้วคุณก็ยังเรียกดูการตอบสำรวจที่ละรายการได้เช่นกัน และสามารถสั่งพิมพ์ผลสำรวจได้จากหน้ารายงานโดยตรง

ทดลองใช้งาน!

 

แสดงผลสำรวจแยก Exclude

ในการทำสำรวจสาธารณะนั้นบางครั้งก็อาจจะมีผู้ตอบสำรวจแบบไม่ให้ความสำคัญมากนักด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นโปรแกรมของเราจึงได้รับการออกแบบมาให้คุณสามารถคัดแยกผลสำรวจเป็นรายการ ๆ ได้ โดยคุณเข้าไปดูผลผ่านฟังก์ชัน Individual Votes แล้วเลือก “Exclude” ระบบจะระบุจำนวนของการตอบแบบสอบถามที่ถูกคัดแยกออกอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถนับรวมเข้าไปในรายงานการสำรวจได้เช่นกัน

ทดลองใช้งาน!

 

 

แสดงผลสำรวจเป็นไฟล์ MS Excel

ถ้าหากคุณต้องการแสดงผลสำรวจในรูปแบบตาราง คุณจะต้องชอบฟังก์ชันการแปลงผลการสำรวจเป็นไฟล์ MS Excel ของเรา ซึ่งการถ่ายโอนไฟล์ยังสะดวกง่ายดายมาก เพียงแค่คลิกเดียวคุณก็จะได้รับรายงานผลสำรวจเป็นไฟล์ Excel พร้อมบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณทันที

ทดลองใช้งาน!

 

แสดงผลสำรวจเป็นไฟล์ PDF

ถ้าหากว่าคุณต้องแสดงผลสำรวจแบบการรายงานเนื้อหาทุกรายละเอียด คุณสามารถเลือกแสดงผลเป็นไฟล์ PDFผ่านบัญชี Examinare ก็ได้ Examinare Survey Tool พร้อมตอบสนองทุกความต้องการในการทำงานของคุณ

ทดลองใช้งาน!

 

 

แสดงผลสำรวจเป็นไฟล์ SPSS

หรือถ้าหากคุณต้องการแสดงผลสำรวจในรูปแบบไฟล์ SPSS เราก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ เพียงคุณเลือกให้ระบบทำการรายงานผลสำรวจผ่าน SPSS เท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกประมวลออกมาในแบบที่คุณต้องการ และสามารถจัดเก็บไฟล์ได้ทั้งแบบ “.sav” และ “.sps”

ทดลองใช้งาน!ความปลอดภัย

ทีมงาน Examinare ให้ความสำคัญกับทุก ๆ ข้อมูลในแบบสำรวจของคุณเป็นอย่างสูง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลสำคัญเหล่านี้เราจึงได้นำระบบการเข้ารหัสข้อมูลด้วยโปรโตคอล SSL มาใช้ นอกจากนั้นเรายังนำมาตรการการล็อกเลข IP ที่สามารถเข้าถึงบัญชี Examinare ของคุณมาใช้เพื่อควบคุมการเข้าจัดการบัญชีของคุณ

 • เข้ารหัสข้อมูลด้วยโปรโตคอล SSL;
 • ล็อกเลข IP ที่สามารถเข้าไปยังบัญชีแอดมินได้;
 • มีมาตรการตรวจตราศูนย์ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง;
 • สำรอง (Backup) ข้อมูลทุก ๆ รอบชั่วโมง คุณจึงสามารถกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบได้ในภายหลัง

อ่านเพิ่มเติม

ให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวที่กล่าวนั้นไม่ใช่เฉพาะตัวเจ้าของแบบสำรวจแต่ยังหมายรวมถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละคนด้วย เราเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวสูงจึงไม่มีมาตรการในการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามไปบน cookies หรือเครื่องมือการติดตามข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากบนระบบของเรา

การคัดลอกข้อมูลลักษณะเดียวที่ระบบของเราทำก็คือการสำรองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีการคัดลอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสำคัญใด ๆ ออกนอกพื้นที่ของระบบ คุณจึงไว้วางใจกับมาตรการสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเที่เรายึดปฏิบัติได้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจที่มากยิ่งขึ้นเรายินดีลงนามในเอกเทศสัญญาที่คุณจัดทำขึ้นเพื่อการจ้างบริการด้วย

อ่านเพิ่มเติมเค้าโครง

อะไรคือสิ่งจูงใจให้ผู้คนร่วมตอบแบบสำรวจ? รูปลักษณ์การออกแบบหรือคำถามที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย? ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือประสิทธิภาพของคำถาม Examinare ก็สามารถนำเสนอให้คุณได้อย่างครบครัน

คุณสามารถสร้างสรรค์หน้าตาแบบสำรวจของคุณได้เอง ไม่ว่าจะเป็นชนิดของโลโก สีตัวหนังสือและแบบสำรวจ หน้าเริ่มต้น หน้าขอบคุณ ขนาดตัวอักษรตลอดจนเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมาย ให้คุณวาดเค้าโครงแบบสำรวจในจินตนาการของคุณเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ทดลองใช้งาน!

เลือกโลโกและออกแบบหน้าตาแบบสำรวจของคุณได้เอง

ไม่ว่าจะเป็นโลโกหรือกราฟฟิกอื่น ๆ คุณก็สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เองอย่างอิสระ เพียงการลากเส้นด้วยเมาส์หรือคุณจะเลือกใช้โค้ด CSS ที่ทางเราสร้างแบบตั้งต้นมาให้ก็ได้เช่นกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนโลโกคุณเพียงแต่เปลี่ยนบนหน้าเดียวแล้วกดอัปเดท โลโกใหม่ก็จะปรากฏแทนที่ทุกจุด หรือหากคุณต้องการให้แต่ละโปรเจคมีรูปแบบดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปก็สามารถทำได้เช่นกัน

ทดลองใช้งาน!

เริ่มต้นด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับสำรวจในหน้าแรกและปิดท้ายด้วยคำขอบคุณในหน้าท้าย

ถ้าคุณอยากเกริ่นนำข้อมูลบริษัทหรือความเป็นมาของการทำสำรวจคุณสามารถเลือกเปิดใช้งาน Start Page ได้เลย

นอกจากนั้นหลังจากสิ้นสุดคำถามสุดท้ายในแบบสำรวจคุณก็สามารถแสดงความขอบคุณได้โดยให้เปิดใช้งาน Thank You Page ซึ่งจะปรากฏทุกครั้งที่การกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้นลงในทุก ๆ แบบสำรวจ

ทดลองใช้งาน!

สามารถปรับให้เข้ากับทุกสภาพสายตา

แบบสำรวจทุก ๆ แบบโดย Examinare นั้นมีฟังก์ชันสำหรับปรับตัวอักษรให้เหมาะสำหรับทุก ๆ สภาพสายตา เพียงคลิกเมาส์ไปบนเนื้อหาของแบบสำรวจคุณก็สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าจอได้ทันที

ทดลองใช้งาน!เลือกใช้งานได้หลายภาษา

Examinare Survey Tool ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 25 ภาษา นอกจากนั้นยังรองรับการพิมพ์ทั้งแบบซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายด้วย ในปัจจุบันภาษาที่คุณสามารถเลือกใช้ผ่านบัญชี Examinare ได้มีดังนี้

 • ไทย (Thai)
 • Swedish (Svenska)
 • English US (English US)
 • Icelandic (Icelandic)
 • English UK (English UK)
 • German (Deutsch)
 • Norweigan (Norsk)
 • Danish (Dansk)
 • French (Français)
 • Spanish (Español)
 • Japanese (日本語)
 • Simplified Chinese (简体中文)
 • Arabic (العربية)
 • Russian (Русский)
 • Portuguese (Português)
 • Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL)
 • Hindi (हिंदी)
 • Filipino (Tagalog)
 • Finnish (Suomi)
 • Dutch (Nederlands)
 • Italian (Italiano)
 • Polish (Polski)
 • Hebrew (עברית)
 • Ukrainian (Українська)
 • Greek (Ελληνικα)
 • Turkish (Türkçe)
 • Macedonian (Македонски)
 • Lithuanian (Lietuvos)
 • Czech (Czech)
 • Afrikaans (Afrikaans)
 • Estonian (Estonian)
 • Swahili (Swahili)
 • Burmese (မြန်မာစာ)
 • Korean (한국의)
 • Serbian (српски)
 • Indonesian (bahasa Indonesia)
ทดลองใช้งาน!สนับสนุนการใช้งานด้วย API

ระบบของเราเชื่อมโยงการใช้งานกับ API ทั้งระบบ ช่วยให้คุณหรือโปรแกรมเมอร์ของคุณสามารถใช้งาน API เพื่อส่งคำเชิญให้ตอบสำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบสำรวจ หรือรวบรวมคะแนนเสียงทั้งเชิงบุคคลและเชิงประชากรได้โดยตรง

นอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้ API เพื่อช่วยในการทำสำรวจผ่านโทรศัพท์และ Magic Polls™ ได้เช่นกัน

ทดลองใช้งาน! อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ Developer