สร้างแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ตอบโจทย์และตรงประเด็นด้วย Examinare Survey Tool

ที่ Examinare Survey Tool คุณสามารถเลือกรูปแบบคำถามได้หลากหลายแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจของคุณมากที่สุด ลูกค้าของเราต่างประทับใจกับข้อมูลเฉพาะด้านต่างๆที่ได้จากแบบสำรวจของเรา นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจล้วนเข้าใจคำถามและสามารถเลือกคำตอบได้อย่างง่ายดายไม่ซับซ้อน

Example Survey:
Computer version (Smartphone/Tablet/Desktop) Mobile Phone version (Wap/2G/3G)

ตัวเลือกในการตอบคำถาม:


คำถามแบบมีคำตอบให้เลือกหลายข้อ (คำตอบถูกเพียง 1 คำตอบ)

แบบสำรวจความคิดเห็นแบบตัวเลือกหลายข้อนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดและนิยมใช้กับแบบสำรวจหรือแบบสอบถามส่วนใหญ่ และอาจจะเพิ่มช่องว่างเพื่อเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้าไปในแบบสำรวจได้ด้วย

ตัวอย่าง:

– เพศ
– อายุ
– คำถาม “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
อื่น ๆ

คำถามแบบมีคำตอบให้เลือกหลายข้อ (ไม่มีข้อถูกหรือมีคำตอบถูกหลายข้อ)

แบบสำรวจความคิดเห็นประเภทนี้นิยมใช้ในแบบสำรวจที่ผู้ทำต้องการให้ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ซึ่ง Examinare สามารถระบุให้เจ้าของแบบสำรวจทราบว่ามีคำถามข้อใดบ้างที่ผู้ตอบไม่ตอบ และสามารถระบุสถานะให้คำถามนั้นเป็นคำถามบังคับก็ได้

ตัวอย่าง:

– คำถามเกี่ยวกับการให้บริการ
– คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน
– ตัวเลือก
อื่น ๆ

คำถามแบบอัตนัย (พิมพ์คำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบลงในช่องว่าง)

ใช้ในการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นที่ต้องการให้ผู้ตอบพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องลงในช่องที่กำหนด ซึ่งรูปแบบการตอบคำถามที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นคือ “คำถามแบบอัตนัย (สามารถตอบได้หลายข้อ)”

ตัวอย่าง:

– กรอกชื่อ
– กรอกความคิดเห็น
– ให้เหตุผล…
อื่น ๆ

คำถามวัดเจตคติแบบ Osgood-scale (การวัดความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบ)

โดยปกติมักนำมาใช้ในแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวเนื่องกับแบรนด์ของผลิตภัณฑ์และการสำรวจความรู้สึก ซึ่งมักจะเป็นคำถามเชิงแสดงความรู้สึกเปรียบเทียบ ซึ่งมีค่าความนิยมเชิงเปรียบเทียบต่างกันตั้งแต่ 2 ถึง 7 คะแนน

ตัวอย่าง:

– ร้อน Vs. เย็น
– สว่าง Vs. สลัว
– ฉลาด Vs. ไม่ฉลาด
อื่น ๆ

คำถามวัดเจตคติแบบ Gradient scale

นิยมใช้สำหรับแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสำรวจ เพื่อให้คะแนนการทำงานของแต่ละแผนก เช่น แผนกสนับสนุนลูกค้าและแผนกออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน คำถามแบบนี้จะช่วยให้คุณลดจำนวนข้อของคำถามไปได้มาก แต่ก็อาจจะซับซ้อนเกินไปสำหรับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสำรวจหลาย ๆ คน จึงอาจจะส่งผลให้ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการทำสำรวจก็ได้

ตัวอย่าง:

– กรุณาลำดับคะแนนความพึงพอใจสำหรับการทำงานของแต่ละแผนกในหน่วยงานของเรา: แผนกสนับสนุนลูกค้า, แผนกออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน, แผนกสนับสนุนด้านเทคนิค, แผนกขาย
– กรุณาให้คะแนนเกี่ยวกับราคาสินค้า, บริการและการให้ความช่วยเหลือ, ความเหมาะสมของเวลาและวิธีในการดำเนินการ และความเต็มใจบริการของพนักงานและองค์กรของเรา
อื่น ๆ

คำเสนอแนะ

ปกติแล้วคำเสนอแนะนั้นไม่ถือว่าเป็นรูปแบบของการถามคำถาม แต่ก็นิยมนำมาใช้ในแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจเขียนชี้แนะหรืออธิบายข้อความเพิ่มเติม และสามารถจัดไว้ตอนใดของแบบสำรวจก็ได้

สามารถใช้เพื่อการเขียนอธิบาย:

– ขั้นตอนหรือกระบวนการถัดไป
– วิธีการคิด โดยเฉพาะในการตอบคำถามแบบ Osgood หรือ Gradient scale
– หรืออาจจะเพื่อการแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไปก็ได้
อื่น ๆ

คำถามแบบอัตนัย (สามารถพิมพ์ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ)

แบบสำรวจความคิดเห็นประเภทนี้จะมีรูปแบบคำถามที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้น ผู้ตอบต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งคำตอบ ซึ่งอาจจะออกแบบให้เป็นคำถามบังคับหรือคำถามเลือกตอบก็ได้ ส่วนนี้จะช่วยให้เจ้าของสำรวจได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม

ตัวอย่าง:

– ระบุ: ชื่อ, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, รหัสเมืองและประเทศ
– ระบุตัวเลขซีเรียลนัมเบอร์และรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
– ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้
อื่น ๆ

ราคา

บัญชีธุรกิจ
749 THB
ราคา / เดือน
 • ดำเนินงานทดสอบเป็นเวลา 7 วัน
 • คำตอบ โพลและผู้รับแบบสำรวจจำนวนไม่จำกัด
 • เผยแพร่แบบสำรวจ 3 แบบในเวลาเดียวกัน
 • ไลบรารีเทมเพลตสำเร็จรูป
 • การให้ความช่วยเหลือทางอีเมล
 • การให้ความช่วยเหลือทางไลฟ์แชท
 • การให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์
 • ผู้ดูแลระบบ 1 คน
 • ส่วนลดผู้ใช้เพิ่มเติม 50%
 • รับส่วนลด 10% สำหรับการสมัครสมาชิกรายปี
บัญชีไม่จำกัดจำนวน
1990 THB
ราคา / เดือน
 • ดำเนินงานทดสอบเป็นเวลา 7 วัน
 • คำตอบ โพลและผู้รับแบบสำรวจจำนวนไม่จำกัด
 • เผยแพร่แบบสำรวจจำนวนไม่จำกัด
 • ไลบรารีเทมเพลตสำเร็จรูป
 • การให้ความช่วยเหลือทางอีเมล
 • การให้ความช่วยเหลือทางไลฟ์แชท
 • การให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์
 • โมดูลและการรวมระบบของ Examinare
 • เข้า Examinare API ได้
 • ผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคล
 • ผู้ดูแลระบบ 1 คน
 • ส่วนลดผู้ใช้เพิ่มเติม 50%
 • รับส่วนลด 10% สำหรับการสมัครสมาชิกรายปี
เวอร์ชันสำหรับนักเรียน
499 THB
 • คำตอบ โพลและผู้รับแบบสำรวจจำนวนไม่จำกัด
 • เผยแพร่แบบสำรวจ 2 แบบในเวลาเดียวกัน
 • ไลบรารีเทมเพลตสำเร็จรูป
 • การให้ความช่วยเหลือทางอีเมล
 • ผู้ดูแลระบบ 1 คน
 • ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้
 • ต้องมีหลักฐานอยู่ในรายชื่อโรงเรียน
 • สมัครสมาชิกรายไตรมาส
ผู้ตอบแบบสำรวจ

คุณสามารถส่งแบบสำรวจความคิดเห็นไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้รับได้หลายช่องทาง ไม่ว่าผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิก  เว็บไซต์หรือผ่านทางโทรศัพท์บ้านก็ได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ในการสำรวจนั้นคืออะไรหรือเป้าหมายในการทำธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกส่งแบบสำรวจได้ทั้งแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัวก็ได้

แบบสำรวจและแบบสอบถามสาธารณะ

เมื่อคุณเลือกสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นแบบสาธารณะ ซึ่งคุณสามารถเผยแพร่แบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์หรือลิงค์ เช่น ผ่านทางจดหมายข่าวรายเดือน ซึ่งคำตอบในแบบสำรวจนั้นจะเป็นคำตอบแบบนิรนาม 100%

แบบสำรวจและแบบสอบถามส่วนตัว

เมื่อคุณเลือกสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นแบบส่วนตัว ดังนั้นคุณจะต้องทำการส่งแบบสำรวจไปยังผู้ตอบแบบสำรวจผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อเชื้อเชิญให้ร่วมตอบสำรวจเป็นการส่วนตัวเป็นรายบุคคล โดยระบบ Examinare Survey Tool จะสร้างลิงค์สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบทำการส่งแบบสำรวจซ้ำ และคำตอบในแบบสำรวจแต่ละชุดย่อมเชื่อมโยงไปถึงผู้ตอบสำรวจแต่ละราย แต่ทั้งนี้เราก็สามารถตั้งค่าให้สำรวจแต่ละชุดได้รับการรายงานผลแบบนิรนามได้เช่นกัน

ข่าวสารล่าสุด

Examinare Survey Forms now got even better with True Responsive Framework.

Examinare just gotten better, we just released the new version 20.4 “Delicious Survey Design” and with this version we also released the new Survey Design. The new Design engine works exactly like...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

3 months Survey Tool, Student Account for 15 Euro with real support.

Students of any educational institution, whether a high school or university some day or other have to do research, which is an integral part of a learning process. We at Examinare aim to do our best today...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Over 18 Million Survey Answers.

Today we are celebrating a big milestone in Examinare history. We have collected over 18 Million Survey Answers since we started our survey tool in 2006. A big difference between our counter and other...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม