ราคา For Developers Business Services เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ +66 240 282 69 @

ผู้รับ

Survey Tool
นำเข้ารายชื่อผู้รับ

เมื่อท่านเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ท่านต้องการทำสำรวจได้แล้ว ก็เท่ากับว่าเราได้คำตอบสำหรับทุกโจทย์ความต้องการของท่านแล้ว ทั้งนี้ท่านสามารถสร้างสำรวจได้ทั้งแบบส่วนตัวหรือแบบสารธารณะผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือผ่านระบบโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นกัน

สำรวจสาธารณะ

เมื่อท่านเลือกทำสำรวจแบบสาธารณะ ท่านก็จะสามารถแบ่งปันสำรวจนี้ผ่านลิงค์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของท่าน ด้วยวิธีนี้ท่านจะสามารถแสดงสำรวจได้บนเว็บไซต์ของท่านด้วยภาษา Java แบบสร้างสำเร็จ หรือจะส่งลิงค์หน้าสำรวจผ่านจดหมายข่าวรายเดือนก็ได้ ซึ่งคำตอบต่อแบบสำรวจสาธารณะทั้งหมดจะถูกรวบรวมแบบไม่ระบุตัว

สำรวบแบบระบุตัว

สำหรับสำรวจแบบเฉพาะรายนั้น ท่านสามารถส่งไปยังผู้รับโดยผ่านอีเมลหรือข้อความทางโทรศัพท์เป็นราย ๆ ไป ตลอดจนการส่งลิงค์สำรวจไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ท่านต้องการทำสำรวจด้วยก็ ได้ โดยที่บุคคลที่สามจะไม่สามารถเข้าถึงลิงค์สำรวจนี้ได้ และคำตอบสำหรับสำรวจแบบเฉพาะรายนั้นจะสามารถบอกที่มากลับไปยังผู้ทำคำตอบได้ ด้วย

นอกจากนั้นท่านยังสามารถนำรายการที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ เข้ามาสู่บัญชีของ Examinare ได้จาก MS Excel ที่บันทึกบนคอมพิวเตอร์ของท่านโดยตรง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใด ๆ กรุณาติดต่อสอบถามมายังเราโดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือบริการสนทนากับฝ่ายขายที่ระบุด้านล่างนี้

Creating a recipient manually

Importing recipients from Excel

Sending survey by SMS

Sending survey by email







<