เลือกบัญชี Survey Tool ที่เหมาะสมสำหรับคุณ!

ไม่ว่าบัญชีไหนก็ล้วนพ่วงมากับคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูงและการให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

-

ราคา / เดือน / ผู้ใช้งาน
BUSINESS+
 • ทดลองสำหรับ 7 วัน
 • ไม่จำกัดจำนวนคำตอบ, โพลและผู้รับ
 • 3 แบบสำรวจ (?)
  (ถูกตีแผ่ออกไปพร้อม ๆ กัน)
 • เค้าโครง (?)
 • ให้ความช่วยเหลือทางอีเมล (?)
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านห้องสนทนาสด (?)
 • ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ (?)
POPULAR
-

ราคา / เดือน / ผู้ใช้งาน
UNLIMITED
 • ทดลองสำหรับ 7 วัน
 • ไม่จำกัดจำนวนคำตอบ, โพลและผู้รับ
 • ไม่จำกัดจำนวนแบบสำรวจ (?)
 • เค้าโครง (?)
 • การสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์
 • ให้ความช่วยเหลือทางอีเมล (?)
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านห้องสนทนาสด (?)
 • ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ (?)
 • โมดูล Examinare และการประยุกต์ใช้
 • บริการให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล
2900
EURO
ราคา / ปี / 5 ผู้ใช้งาน
UNLIMITED TEAM
 • ติดต่อเรา
 • ไม่จำกัดจำนวนคำตอบ, โพลและผู้รับ
 • ไม่จำกัดจำนวนแบบสำรวจ (?)
 • เค้าโครง (?)
 • การสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์
 • ให้ความช่วยเหลือทางอีเมล (?)
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านห้องสนทนาสด (?)
 • ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ (?)
 • โมดูล Examinare และการประยุกต์ใช้
 • บริการให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล
 • INHOUSE DATABASE SERVER

Student / Campus Editions

ไม่ว่าบัญชีไหนก็ล้วนพ่วงมากับคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูงและการให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

POPULAR
-

3 เดือน
STUDENT VERSION
 • ราคา / 3 เดือน
 • ไม่จำกัดจำนวนคำตอบและผู้รับ
 • 2 แบบสำรวจ (?)
  (ถูกตีแผ่ออกไปพร้อม ๆ กัน)
 • เค้าโครง (?)
 • ให้ความช่วยเหลือทางอีเมล (?)
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านห้องสนทนาสด (?)
 • ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์
90
EURO
ราคา / ปี / ผู้ใช้งาน
TEACHER VERSION
 • ราคา / ปี / ผู้ใช้งาน
 • ไม่จำกัดจำนวนคำตอบและผู้รับ
 • 2 แบบสำรวจ (?)
  (ถูกตีแผ่ออกไปพร้อม ๆ กัน)
 • เค้าโครง (?)
 • ให้ความช่วยเหลือทางอีเมล (?)
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านห้องสนทนาสด (?)
 • ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์
10
EURO
ราคา / เดือน / ผู้ใช้งาน
CAMPUS VERSION
 • 100+ ผู้ใช้งาน
 • ติดต่อเรา
 • ไม่จำกัดจำนวนคำตอบ, โพลและผู้รับ
 • ไม่จำกัดจำนวนแบบสำรวจ (?)
 • เค้าโครง (?)
 • การสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์
 • ให้ความช่วยเหลือทางอีเมล (?)
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านห้องสนทนาสด (?)
 • ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ (?)
 • โมดูล Examinare และการประยุกต์ใช้
 • บริการให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล
 • INHOUSE DATABASE SERVER

โมดูล Examinare และการประยุกต์ใช้

ทดลองใช้งาน!

 

 

ชนิดของคำถาม / เนื้อหาของแบบสำรวจ examinare.tv

ทดลองใช้งาน!
Student / Teacher Business+ Unlimited
examinare.tvคำถามแบบมีคำตอบหลายตัวเลือก (เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบ)
examinare.tvคำถามแบบมีคำตอบหลายตัวเลือก (ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเลยหรือถูกหลายคำตอบ)
examinare.tvคำถามแบบให้เติมข้อความ (เติมคำตอบที่ถูกต้องได้ 1 คำตอบ)
examinare.tvOsgood-scale หรือมาตรวัดตามเจตคติของออสกูด (มาตรวัดแบบคู่วลีหรือคำวิเศษตรงข้ามกัน)
examinare.tvGradient scale (มาตรวัดแบบไล่โทน)
examinare.tvคำถามแบบให้เติมข้อความ (สามารถเติมคำตอบที่ถูกต้องได้หลายคำตอบ)
examinare.tvเพิ่มคำชี้แนะ
examinare.tvเผยแพร่ในรูปแบบ
examinare.tvเพิ่มรูปภาพ
examinare.tvเพิ่มไฟล์เสียง (ต้องมี Flash Player)
เค้าโครง

ฟังก์ชันการทำงานและการออกแบบ examinare.tv

ทดลองใช้งาน!
Student / Teacher Business+ Unlimited
examinare.tvโลโก้ส่วนตัว
examinare.tvการขยายขนาดข้อความ
examinare.tvตั้งค่าสีได้เพียงคลิกเดียว
การจัดรูปแบบด้วย CSS อย่างมืออาชีพ
examinare.tvหน้าเว็บต้อนรับที่กำหนดได้เอง
examinare.tvหน้าเว็บขอบคุณที่กำหนดได้เอง
examinare.tvกำหนดเงื่อนไขในการข้ามคำถาม
กลับมาทำต่อได้โดยอัตโนมัต
examinare.tvส่ง SMS เข้าไป  

วิธีการกระจาย

ทดลองใช้งาน!
Student / Teacher Business+ Unlimited
examinare.tvอีเมล
examinare.tvSMS  
examinare.tvลิงก์ผ่านเว็บ / มือถือ
QR โค้ด
Facebook
examinare.tv API ของ Examinare
นำเข้ารายชื่อผู้รับแบบสอบถามจากไฟล์ Excel
examinare.tvแอพพลิเคชั่น API บนมือถือ
examinare.tvคำเชิญแบบป๊อปอัพ  

การทำรายงาน examinare.tv

ทดลองใช้งาน!
Student / Teacher Business+ Unlimited
แสดงผลลัพธ์บนหน้าจอ
ทำตารางข้อมูล
ส่งออกข้อมูลดิบ
ไฟล์ Excel
ไฟล์ Word
ไฟล์ PDF
SPSS

ความปลอดภัย

ทดลองใช้งาน!
Student / Teacher Business+ Unlimited
เข้ารหัสด้วย SSL
เปิด/ปิดการทำงานงาน SSL บนมือถือ
คุกกี้นิรนาม
เฝ้าติดตามการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของโพล

ทดลองใช้งาน!
Student / Teacher Business+ Unlimited
การโหวตผ่านเว็บไซต์  
การโหวตผ่าน SMS  
การโหวตผ่าน Twitter  
แสดงผลลัพธ์ทันที  
ส่งออกผลลัพธ์ไปยัง Excel  
การบล็อก IP    

ช่วยเหลือลูกค้า

ทดลองใช้งาน!
Student / Teacher Business+ Unlimited
English, Swedish, Ukrainian & Russian
ให้ความช่วยเหลือทางอีเมล
ให้ความช่วยเหลือผ่านห้องสนทนาสด
ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์  
Developer Support    
Integration Support    

ภาษาที่ใช้สำหรับแบบสำรวจ

ทดลองใช้งาน!
Student / Teacher Business+ Unlimited
การเข้ารหัส UTF-8
การพิมพ์ข้อความแบบซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย
English, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish, German, Russian, Polish, French, Spanish, Dutch, Italian, Thai, Simplified Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Tagalog, Portuguese Europe, Portuguese Brazil & Hebrew.