แปลเนื้อหาของแบบสำรวจเป็นภาษาที่คุณต้องการ

Examinare Survey Tool ให้คุณสามารถเลือกแปลเนื้อหาของแบบสำรวจเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ตามที่ใจต้องการ หากคุณพร้อมสำหรับการแปลแบบสำรวจแล้ว ให้กดปุ่ม "แปลภาษา" ซึ่งปรากฏบนแถบเมนูด้านซ้ายมือ

คุณสามารถเลือกปรับใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้สองวิธีด้วยกัน โปรดเลือกวิธีที่สะดวกสำหรับคุณมากที่สุด

สร้างเวอร์ชั่นภาษาใหม่ขึ้นภายในแบบสำรวจชุดเดียวกันนั้น

คุณอาจเลือกใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเลือกใช้เวอร์ชั่นภาษาสำหรับตอบแบบสำรวจนั้น ๆ ก็ได้ ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานแล้ว ตัวเลือกภาษาทั้งหมดของแบบสำรวจจะปรากฏให้ผู้ตอบสำรวจเลือกใช้งาน

เมื่อต้องการสร้างเวอร์ชั่นภาษา ก่อนอื่นให้คุณเลือกภาษาปลายทางที่คุณต้องการแปล:

พิมพ์ข้อความในภาษาที่ต้องการแปลทั้งส่วนคำถามและตัวเลือกคำตอบลงในช่องสำหรับแปล บริเวณด้านล่างของแต่ละคำถามมีปุ่ม "บันทึก" ปรากฏอยู่

ให้กดปุ่มบันทึกทุกครั้งเมื่อคุณแปลคำถามแต่ละข้อในภาษาที่ต้องการเสร็จแล้ว

หลังจากกดปุ่ม "บันทึก" สำหรับแต่ละคำถาม ช่องสำหรับภาษาที่แปลจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาที่ได้รับการแปลถูกบันทึกบนระบบของ Examinare แล้ว

เมื่อต้องการลบเวอร์ชั่นภาษาใด กรุณากดปุ่ม "ลบ" ซึ่งปรากฏอยู่มุมขวาบนของหน้าดำเนินการนั้น ข้อพึงระวัง! เมื่อทำการลบเวอร์ชันภาษาใดแล้วจะไม่สามารถกู้คืนไฟล์ข้อมูลที่ถูกลบนั้นได้

พิมพ์ข้อความในภาษาที่ต้องการแปลในช่องว่าง แล้วกดปุ่มบันทึกเมื่อจบการแปลสำหรับแต่ละคำถามของแบบสำรวจ

หมายเหตุ กรณีที่มีการแก้ไขเนื้อหาของคำถามใด ๆ คุณควรแก้ไขเนื้อหานั้นสำหรับเวอร์ชั่นภาษาที่แปลด้วย มิเช่นนั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของเนื้อหาระหว่างแบบสำรวจต้นฉบับและฉบับแปลได้

สร้างชุดข้อมูลแบบสำรวจในเวอร์ชั่นภาษาต่าง ๆ แยกจากกัน

ถ้าหากคุณไม่ต้องการเพิ่มเมนูสลับเปลี่ยนภาษาเข้าไปในแบบสำรวจของคุณ แต่ต้องการสร้างแบบสำรวจในเวอร์ชั่นอื่นแยกต่างหาก คุณสามารถเลือกดำเนินการได้ที่เมนู Translation

เมื่อเข้าสู่เมนูนี้แล้ว คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการแปลแบบสำรวจและทำการแปลเนื้อหาลงในช่องว่างได้เลย บริเวณด้านล่างของหน้ามีปุ่มสำหรับ "บันทึกการแปล" ซึ่งเมื่อกดปุ่มนี้แล้วไฟล์สกุล “.examinare” จะถูกสร้างขึ้น และสามารถนำเข้าไปยังเมนู Surveys ของระบบ Examinare โดยตรง นอกจากนั้นก็ยังสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามปกติ

เมื่อต้องการแปลไฟล์สกุล ".examinare" ที่บันทึกไปแล้วเป็นภาษาอื่น กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลบนเมนู Translation Console ได้ที่ https://manual.examinare.com/tools/translate/ แล้วจึงอัพโหลดไฟล์สกุล ".examinare" หลังจากนั้นคุณจะสามารถทำการแปลภาษาได้ตามขั้นตอนที่อธิบายไว้