เปิดใช้หน้าเริ่มต้นสำหรับแบบสำรวจ

ในกรณีที่คุณต้องการชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตอบแบบสำรวจของคุณเข้าใจเกี่ยวกับการทำสำรวจใด ๆ คุณสามารถเลือกใช้งานฟังก์ชัน Startpage โดยตั้งค่าผ่านหน้า แบบสำรวจ ->แก้ไข กรณีที่คุณต้องการเพิ่มหน้าเริ่มต้นให้เลือก “สร้างหน้าเริ่มต้น” จากเมนู แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องไดอะล็อก เมื่อคุณต้องการยกเลิกหน้าเริ่มต้นสำหรับแบบสำรวจใด ๆ ให้เข้าไปดำเนินการตั้งค่าที่หมวด “แก้ไขหน้าเริ่มต้น” แล้วเลือก “ไม่แสดงหน้าเริ่มต้น”

ข้อสังเกต: เมื่อคุณตั้งค่าให้แสดงหน้าเริ่มต้นแล้วเมนูตัวเลือกการตั้งค่าจะเปลี่ยนจาก “สร้างหน้าเริ่มต้น” เป็น “แก้ไขหน้าเริ่มต้น”