แสดงคำถามทั้งหมดในหน้าเดียว (แบบฟอร์ม)

ตั้งค่าแสดงคำถามทั้งหมดในหน้าเดียวแทนการแสดงคำถามแบบหนึ่งข้อต่อหนึ่งหน้า ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. ไปยังเมนู แก้ไข ในแบบสำรวจที่คุณสร้างขึ้นแล้ว หรือสร้างแบบสำรวจขึ้นมาใหม่และป้อนคำถามที่ต้องการทั้งหมดก่อน
2. คลิกปุ่ม “การตั้งค่าขั้นสูง” จากตัวเลือกบนเมนูข้างซ้ายของหน้าดำเนินการ
3. เลื่อนปุ่มด้านล่าง “แบบฟอร์ม” เพื่อเปิดใช้งาน แล้วยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าดำเนินการ

เพียงเท่านี้คำถามทั้งหมดของแบบสำรวจก็จะปรากฏอยู่ในหน้าเดียวกันของแบบฟอร์ม ไม่ว่าจะเรียกดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็ตาม