เปลี่ยนเค้าโครงสำหรับแบบสำรวจ

คุณสามารถเลือกรูปแบบเค้าโครงของแบบสำรวจบนระบบ Examinare ได้หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มโลโก้ เลือกสีและข้อความ / ลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้า “ขอบคุณ” ได้เอง ทั้งนี้ให้ศึกษาวิธีการตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้ กรณีต้องการเลือกรูปแบบเค้าโครง ให้เลือกทำรายการที่เมนู “เค้าโครง” แล้วคลิก “เค้าโครง” หลังจากนั้นให้คุณเลือกรูปแบบเค้าโครงที่คุณต้องการ แล้วกดปุ่ม “เปลี่ยนแปลง”

สร้างเค้าโครงใหม่ / แก้ไขเค้าโครง

เพื่อเปลี่ยนโลโก้ / สี / หน้าขอบคุณ กรุณาทำรายการผ่าน "การตั้งค่า" -> "เค้าโครง" โดยให้เลือกใช้ปุ่มต่าง ๆ บนเมนูซ้ายมือเพื่ออัพโหลดโลโก้ เปลี่ยนการตั้งค่าสีและป้อนข้อความและลิงค์ใน "หน้าขอบคุณ"

เพื่อสร้างเค้าโครงใหม่ ให้ใช้ปุ่ม "สร้างใหม่" จากแถบเมนู อย่างไรก็แล้วแต่บัญชีใช้งานของเรามาพร้อมรูปแบบเค้าโครงตั้งต้นอยู่แล้ว