เปลี่ยนภาษาที่ใช้สำหรับแบบสำรวจ

เมื่อคุณเริ่มสร้างแบบสำรวจบน Examinare ระบบจะเลือกใช้ภาษาเดียวกันกับที่คุณตั้งค่าเป็นภาษาใช้งานบนบัญชีใช้งานโดยอัตโนมัติ กรณีต้องการเปลี่ยนภาษาให้สอดคล้องกับผู้ตอบแบบสำรวจ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้ที่เมนู “เลือกภาษา” แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ หลังจากนั้นจึงกด “บันทึก”