เพิ่มข้อความสำหรับคำแนะนำ

บางครั้งการเพิ่มคำแถลงการณ์อันเป็นประโยชน์และเป็นมิตรลงไปในแบบสำรวจก็เป็นสิ่งจำเป็น ถ้าหากคุณต้องการตั้งค่าใช้งานนี้สำหรับแบบสำรวจใด ให้ดำเนินการแก้ไขแบบสำรวจโดยเลือกเมนู “แบบสำรวจ”->”แก้ไข” เลื่อนไปยังข้อคำถามที่ต้องการระบุคำชี้แจงเพิ่มเติมแล้วกดปุ่ม “คำชี้แจง” ซึ่งคุณสามารถเลือกให้คำชี้แจงนี้ปรากฎด้านบนหรือด้านล่างของข้อคำถามก็ได้ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า

กรณีที่ต้องการลบคำชี้แจง ให้เลือกเมนู “คำชี้แจง” ทำการลบข้อความที่ระบุเอาไว้ตามต้องการ แล้วบันทึกการตั้งค่าโดยกดปุ่ม “บันทึก”