การส่งออก / นำเข้าแบบสำรวจ

การส่งออกไฟล์

บางกรณีคุณจำต้องทำการส่งไฟล์ออกจากระบบก่อน จึงจะสามารถส่งต่อไฟล์ไปยังผู้ใช้งาน Examinare คนอื่นหรือนักแปลภาษาได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1.เลือกเมนู ”แบบสำรวจ” แล้วคลิก ”แก้ไข” เฉพาะในแบบสำรวจที่คุณต้องการดำเนินการส่งไฟล์ออก

2. คลิก ”ดาวน์โหลด” และเลือกบันทึกไฟล์แบบสำรวจจากระบบไว้บนคอมพิวเตอร์

การนำเข้าไฟล์

อาทิเช่น กรณีที่คุณต้องนำเข้าไฟล์แปลภาษาสำหรับแบบสำรวจ หรือนำเข้าไฟล์แบบสำรวจที่สร้างโดยผู้ใช้งาน Examinare คนอื่น

1. เลือกเมนู ”แบบสำรวจ” แล้วคลิก ”นำเข้าไฟล์”
2. อัปโหลดไฟล์ที่คุณต้องการ
3. หลังจากนั้นให้ตรวจทานดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข ถ้าจำเป็น