ล้างโหวตจากแบบสำรวจ

การล้างโหวตที่รายงายผลอยู่ในแบบสำรวจใด เช่น ตัวอย่างแบบสำรวจสำหรับทดสอบการใช้งาน ซึ่งเมื่อทดลอบเสร็จแล้วและคุณพร้อมจะดำเนินการทำแบบสำรวจจริง จึงต้องการล้างโหวตทดสอบนั้นออกจากระบบ ให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ไปยังเมนู “แบบสำรวจ”->”แก้ไข” แล้วกดปุม “ลบการโหวต” ซึ่งปรากฏอยู่บนแถวเดียวกันกับแบบสำรวจที่คุณต้องการดำเนินการนั้น

ข้อควรระวัง! เมื่อตกลงล้างการโหวตแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับคืนได้!