เพิ่ม /เปลี่ยนการทำงาน

กรณีที่คุณต้องการข้ามคำถามข้อใด ๆ ในแบบสำรวจหนึ่ง ซึ่งสืบเนื่องมาจากการตอบคำถามข้อก่อนหน้านั้น ให้คุณตั้งค่าโดยเข้าสู่เมนู “เพิ่ม /เปลี่ยนคำถาม” แล้วเพิ่มฟังก์ชัน skip-logic เข้าไปในแบบสำรวจ เพื่อให้ระบบทำการข้ามหัวข้อคำถามข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อไป หรือจบการทำสำรวจและบันทึกผล