สร้าง SMS-IN CONNECTOR

ให้ดำเนินการในเมนู “การตั้งค่า”->”SMS-in Connectors” แล้วคลิกปุ่ม “สร้างใหม่” ซึ่งเป็นปุ่มสีเขียว หลังจากนั้นจึงป้อนข้อความที่คุณต้องการให้ระบบของ Magic Poll หรือแบบสำรวจของคุณค้นหาแล้วกดปุ่ม “ค้นหา”

ระบบจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถนำไปใช้สำหรับรับ SMS-in phrase โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีที่ระบบไม่สามารถค้นพบข้อความที่คุณป้อน ให้ลองป้อนข้อความใหม่ให้ถูกต้อง หรือติดต่อฝ่ายขายของ Examinare เพื่อออร์เดอร์หมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับ SMS-in

เมื่อคุณได้รับรายการที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิกเครื่องหมาย “+” เพื่อทำการเพิ่มเข้าไปยังบัญชีรายการของคุณ

ซึ่งเมื่อการดำเนินการสิ้นสุดลงคุณจะสามารถใช้งาน SMS-in phrases บนบัญชีของคุณ และสามารถตั้งค่าได้โดยคลิกไปที่เมนู “การตั้งค่า”->SMS-in Connectors แล้วคลิกปุ่มเชื่อมต่อ SMS-in phrase กับแบบสำรวจหรือ Magic Poll ก็ได้

เลือกแบบสำรวจ / Magic Poll รายการที่คุณต้องการ เช่น เมื่อคุณเลือกเชื่อมต่อ SMS-in phrase เข้ากับแบบสำรวจ แล้วให้พิมพ์ข้อความที่จะส่งออกไปยังผู้รับพร้อมกับลิงค์ของแบบสำรวจ

เพื่อเปิดใช้งาน SMS-in บนแบบสำรวจ คุณจะต้องสั่ง SMS-credits จาก Examinare ก่อน หรือติดต่อผ่านบัญชีใช้งานของคุณไปยังหน้าบริการสำหรับลูกค้าเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม