การกำหนดรหัสใหม่

ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลบัญชีใช้งานของคุณเพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือในกรณีที่คุณคือผู้ดูแลบัญชีคุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้โดยให้เลือกไปที่ ”บริการสำหรับลูกค้า” ข้อสังเกต: เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีครั้งแรกให้คุณตั้งรหัสผ่านใหม่โดยใช้รหัสของคุณเองได้ โดยดำเนินการผ่านหน้าบริการสำหรับลูกค้า