แสดงการโหวต

เพื่อเรียกดูการโหวตสำหรับแบบสำรวจใด ๆ ให้กดไปที่ปุ่ม “แสดงการโหวต” ภายใต้เมนู “ผลและแผนภูมิ” หลังจากนั้นบัญชีโหวตจะปรากฏขึ้นมาให้คุณเลือกเข้าไปดูได้ทีละรายการ นอกจากนั้นคุณยังสามารถแยกการโหวตออกจากผลการสำรวจได้เช่นกัน โดยเลือก “แยกโหวต” ถ้าหากแบบสำรวจถูกเผยแพร่แบบ “สำรวจบุคคลผ่านเว็บไซต์” การโหวตแต่ละรายการจะมีชื่อของผู้ตอบแบบสำรวจกำกับอยู่ด้วย