แสดงสถานะของผู้ได้รับคำเชิญ

ประเภทการรายงานนี้มีอยู่ในเมนู “ผลและแผนภูมิ” ของแบบสำรวจ ถ้าต้องการเรียกดูให้กดปุ่ม “ผู้รับ” หลังจากนั้นสถานะของแต่ละรายงานตลอดจนตัวเลือกก็จะปรากฏให้เห็น