การวิเคราะห์ข้อความโดยอัตโนมัติ

ด้วยโหมดการทำงานนี้ ข้อความที่เป็นคำตอบแบบอัตนัยจะได้รับการวิเคราะห์หาประโยควลีที่ปรากฏบ่อย ๆ แล้วแสดงผลของขนาดความยาวของวลีที่ใช้บ่อยที่สุด ซึ่งฟังก์ชันนี้จะทำหน้าที่ตรวจหาคำที่ถูกใช้บ่อยที่สุดและตัดคำ ๆ นั้นออกจากการประมวลผล ดังนั้นผลการวิเคราะห์จึงไม่มีคำหรือวลี เช่น “สวัสดี” กับ “และ” รวมอยู่ด้วย เป็นต้น

เปลี่ยนการตั้งค่าการวิเคราะห์ข้อความโดยอัตโนมัติบนรายงานผลทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อความโดยอัตโนมัติ ให้คุณเลือก “การตั้งค่า” -> “รายงานผล” การตั้งค่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนเข้ากับการรายงานผลทั้งหมดในบัญชีใช้งานของคุณ

เปลี่ยนการตั้งค่าการวิเคราะห์ข้อความโดยอัตโนมัติบนรายงานผลเฉพาะราย

ให้เลือกไปที่ “แก้ไข” บนแบบสำรวจที่คุณต้องการดำเนินการ
แล้วคลิก “การตั้งค่าขั้นสูง” แล้วจึงทำการตั้งค่าสำหรับรายงานผลเฉพาะราย นอกจากนั้นคุณยังสามารถปรับจำนวนคำและจำนวนการโหวตขั้นต่ำ เพื่อให้ปรากฏบนการวิเคราะห์ข้อความก็ได้