ผลและแผนภูมิ

วิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ

วิเคราะห์และแสดงผลสำรวจได้แบบ real-time โดยเลือกไปที่ “ผลและแผนภูมิ” ในแบบสำรวจที่คุณต้องการ
กดปุ่ม “แบบสำรวจ” -> “ผลและแผนภูมิ” บนแบบสำรวจที่ต้องการดูผล หลังจากนั้นผลของการสำรวจก็จะปรากฏบนหน้าจอ

กรณีที่คุณต้องการแยกข้อมูลใดออกจากรายงานการสำรวจ สามารถทำได้โดยง่ายเพียงให้กดปุ่ม [-] ข้าง ๆ ตัวเลือก เมื่อมีการเลือกไม่แสดงข้อมูลใดของรายงาน การสำรวจระบบก็จะดำเนินการประมวลผลใหม่ทุกครั้ง เมื่อต้องการยกเลิกการสั่งงานนี้ ทำได้โดยให้กดปุ่มในช่องเครื่องหมายดังกล่าวนั้นอีกครั้งเพื่อยกเลิกการใช้งาน

ถ้าหากต้องการแยกหลายตัวเลือกในคำถามเดียวกันนั้น ก่อนอื่นให้ทำเครื่องหมายแยกบนตัวเลือกที่คุณต้องการให้มีอยู่ แล้วกดปุ่มสับเปลี่ยนการเลือกซึ่งอยู่ด้านล่างคำถาม ด้วยวิธีนี้คุณจะประหยัดเวลาในการประมวลผล real-time ของแบบสำรวจได้มาก