นำเข้ารายชื่อผู้รับจากไฟล์ EXCEL

ให้ดำเนินการภายใต้เมนู “ผู้รับ” แล้วเลือก “นำเข้าจากไฟล์ Excel”

เลือกดาวน์โหลดเทมเพลต Excel โดยคลิกขวาบนชื่อไฟล์ที่ต้องการแล้วเลือก “บันทึกเป็น..” หลังจากนั้นเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา แล้วเพิ่มเขตข้อมูลเข้าไปยังระบบให้เหมาะสมกับข้อมูลนำเข้า โดยต้องกรอกข้อมูลลงในช่องสีเทาทั้งหมด

การอัปโหลดไฟล์ทำได้โดยเข้าไปยังเมนู “เลือกไฟล์” แล้วกดเลือก “แทรกชื่อผู้รับ”

หมายเหตุ: ให้ตรวจดูความถูกต้องของที่อยู่อีเมลของผู้รับแต่ละรายก่อนทำการอัปโหลดไฟล์