ขยายขอบเขตผู้รับ

Examinare Survey Tool มาพร้อมกับแบบฟอร์มข้อมูลทางประชากร ซึ่งสามารถใช้งานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและทำรายงานผลได้อย่างสะดวกง่ายดาย

ในกรณีที่ผู้ทำแบบสำรวจต้องการเพิ่มหรือผนวกกล่องสำหรับกาเครื่องหมายเลือก กล่องสำหรับกาถูกกาผิดและพื้นที่สำหรับกรอกข้อความเข้ากับแบบสำรวจด้วย ให้ดำเนินการขยายเขตข้อมูลผู้รับบนบัญชีใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้:

1. เลือกเมนู “การปรับแต่ง”
2. จากนั้นคลิก “ผู้รับ”
3. เติมรายละเอียดที่คุณต้องการเพิ่มบนเขตข้อมูลผู้รับ แล้วกดบันทึก

เขตข้อมูลใหม่ทั้งหมดจะปรากฏอยู่ด้านท้ายสุดของบัญชีรายการ
ขั้นตอนเสริม: ถ้าคุณต้องการแก้ไข / ย้ายเขตข้อมูลผู้รับภายในโปรไฟล์แล้ว ให้คุณดำเนินการผ่านลิงค์บนเขตข้อมูลที่ต้องการแก้ไขหรือย้ายได้โดยตรง