ผู้รับ

สร้างบัญชีผู้รับด้วยตนเอง

เพื่อสร้างบัญชีผู้รับให้ดำเนินการภายใต้เมนู “ผู้รับ” -> “กำหนดชื่อผู้รับ” จากนั้นจึงกรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีเครื่องหมายสีแดงหรือสีฟ้ากำกับเอาไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน ถ้าหากคุณเว้นว่างเอาไว้ในช่องดังกล่าว Examinare จะไม่สามารถส่งอีเมลหรือ SMS ไปยังผู้รับได้

เกร็ดข้อมูล: กรณีที่คุณไม่ต้องการระบุชื่อของผู้รับ ให้คุณระบุชื่อที่อยู่อีเมลแทนก็ได้