ส่งแบบสำรวจผ่าน SMS

สำหรับส่งไปยังผู้ตอบแบบสำรวจที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีใช้งานของคุณ ให้เลือกทำรายการบนเมนู “เผยแพร่” และเลือกทำการส่งด้วย “SMS”

พิมพ์ “ข้อความ” แล้วจึงเลือกรายชื่อผู้รับจากรายการที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าดำเนินการ

การเลือก ASC-II หรือ UNICODE บนระบบ SMS นั้นอาจจะฟังดูเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้วคุณสามารถทำได้เองโดยง่ายดาย เพียงเมื่อคุณเลือกใช้ข้อความในภาษาที่ป้อนไว้บนสดมภ์ Unicode แล้ว ให้ทำเครื่องหมายเลือกรหัส Unicode ถ้าไม่ใช่กรณีนี้ก็ให้ทำเครื่องหมายเลือก ASC-II

หลังจากตรวจทานดูความเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ดำเนินการต่อและส่ง”

(คุณจะต้องเปิดใช้งานแบบสำรวจในประเภท “สำรวจบุคคลผ่านเว็บไซต์” หรือ “สำรวจบุคคลแบบนิรนามผ่านเว็บไซต์” พร้อมทั้งมียอด SMS-credits บนบัญชีจึงสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ได้ คุณสามารถสั่ง SMS-credits ผ่านทางบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงกับการใช้งานบัญชีของคุณ หรือให้ลงชื่อเข้าใช้แล้วดำเนินการสั่งผ่านหน้าบริการสำหรับลูกค้า)