สร้างหน้าต่างเชิญชวนบนเว็บไซต์

การเชิญชวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ตอบแบบสำรวจวิธีนี้ คุณอาจเลือกใช้ Pop-up สำเร็จรูปที่เราสร้างเอาไว้แล้วก็ได้ ฟังก์ชันนี้จะมีความแตกต่างไปจาก Pop-up ธรรมดาทั่ว ๆ ไปเพราะ Pop-up ชนิดนี้จะไม่ถูกสะกัดกั้นโดยโปรแกรมป้องกันไวรัสและ Popup blocker

ก่อนอื่นให้คุณตั้งค่าการเผยแพร่แบบสำรวจใน “โหมดสาธารณะ” โดยเลือกไปที่เมนู “แบบสำรวจ”->”แก้ไข” เลือกแบบสำรวจที่คุณต้องการเพิ่มหน้าต่าง pop-up แล้วกดเลือก “เผยแพร่” หลังจากนั้นคุณจะสังเกตเห็น “ทางเลือก (JavaScript Pop-up)

หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกรูปแบบและสีสันจากแถบตัวเลือกได้ตามความพอใจ แล้วจึงพิมพ์ข้อความเชิญชวนด้วยถ้อยคำของคุณเอง นอกจากนั้นคุณยังสามารถแนบไฟล์เข้ากับหน้าต่างข้อความด้วยก็ได้

ตรวจทานดูความถูกต้องแล้วจึงเริ่มเปิดใช้งาน โดยกดปุ่ม “แสดง” คุณจะได้รับรหัสสำหรับป้อนลงบนเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งหน้าต่างเชิญชวนนี้จะปรากฏต่อผู้เข้าเยี่ยมเว็บไซต์แต่ละคนเพียงแค่หนึ่งครั้ง ถ้าหากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่า หรือการออกแบบรูปลักษณ์ของหน้าต่างเชิญชวน กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ: ระหว่างทำการเพิ่มไฟล์รูปภาพคุณอาจได้รับคำเตือน ซึ่งคุณจะเพิกเฉยเสียก็ได้ กรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ เพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุน