เปิดใช้งานแบบสำรวจ

ก่อนที่คุณจะจ่ายแบบสำรวจออกไปยังผู้ตอบแบบสำรวจ คุณต้องเปิดใช้งานแบบสำรวจนั้น ๆ ก่อน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทดังนี้:

สำรวจบุคคลผ่านเว็บไซต์

เหมาะกับกรณีที่คุณต้องการให้ผู้รับแบบสอบถามนี้เท่านั้นตอบคำถาม

สำรวจบุคคลแบบนิรนามผ่านเว็บไซต์

เหมาะกับกรณีที่คุณต้องการให้ผู้รับแบบสอบถามนี้เท่านั้นตอบคำถาม และการโหวตจะมีความเป็นนิรนาม 100%

สำรวจสาธารณะผ่านเว็บไซต์

เหมาะกับการสำรวจผ่านเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งการโหวตก็จะเป็นแบบนิรนามด้วยเช่นกัน

การเริ่มต้นใช้งานแบบสำรวจนั้นทำได้ง่ายเพียงกดปุ่ม “เปิดใช้งาน” แล้วเลือกประเภทของการเปิดเผย เมื่อคุณเปิดใช้งานแบบสำรวจแล้ว สามารถเปิดเผยหรือส่งแบบสำรวจไปยังเป้าหมายผู้ตอบแบบสำรวจของคุณได้ทันที เพียงกดปุ่ม “เผยแพร่” กรณีที่คุณเปิดใช้งานแบบสำรวจประเภท “สำรวจบุคคลผ่านเว็บไซต์” หรือ “สำรวจบุคคลแบบนิรนามผ่านเว็บไซต์” คุณอาจเลือกส่งแบบสำรวจไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีดังต่อไปนี้