การโหวตผ่านเว็บไซต์

เพื่อเปิดใช้งานการโหวตผ่านเว็บไซต์โดยตรง คุณต้องเพิ่มลิงค์ที่ปรากฏในเมนู “สาระสำคัญ” ไปบนเว็บไซต์ของคุณหรือเลือกใช้รหัสตัวอย่างของเรา เพื่อเพิ่มโพลของคุณเข้าไปบนเว็บไซต์ของคุณก่อน ในการขอรหัสตัวอย่างเพื่อใช้กับเว็บไซต์หรือเพื่อยกเลิกการเผยแพร่โหวตจากเว็บไซต์ของคุณทั้งหมด ให้ดำเนินการไปยังเมนู “เผยแพร่”

กรณีที่คุณต้องการปรับขนาดของกรอบโพล (มาตรฐาน 200x300 พิกเซล) ให้คลิก “เลิกใช้งาน” ซึ่งอยู่บนเมนู “WEB”

เมื่อขนาดของกรอบถูกปรับแก้แล้ว คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสบนเว็บไซต์ของคุณใหม่ด้วย