การโหวตผ่าน Twitter

ผู้โหวตที่ต้องการโหวตผ่านช่องทางนี้จะต้องเพิ่มชื่อผู้ใช้งาน examinare ลงในเครือข่าย Twitter ก่อน

สำหรับการโหวตผ่าน Twitter ให้ผู้โหวตส่ง #hashtag ซึ่งปรากฏอบู่บนหน้า “สาระสำคัญ” แล้ว Examinare จะค้นหา Tweet หลังจากนั้นจึงเพิ่มการโหวตลงไปในโพลของคุณได้

โดยข้อความ #hashtag นี้ปรากฏอยู่ด้านบนของหน้า “สาระสำคัญ” ใกล้ ๆ กับเครื่องหมาย Twitter

ตัวอย่าง:

#TWMP10104 1

ข้อความ #hashtag จะเปลี่ยนไปตามจำนวน SMS-in และคุณยังสามารถทำข้อความ #hashtags จาก SMS-in Connector ได้คราวละหลาย ๆ ข้อความด้วย