ดาวน์โหลดโหวตจากโพล

เพื่อทำการดาวน์โหลดจากโพลให้คลิกไปที่ “โหวต: WWW.” สำหรับการโหวตผ่านเว็บไซต์, คลิก “โหวต: SMS” สำหรับการโหวตผ่าน SMS และคลิก “โหวต: Twitter” สำหรับการโหวตผ่าน Twitter

หลังจากเลือกคลิกไปยังแต่ละเมนูแล้วระบบก็จะแสดงผลโหวตทั้งหมดบนหน้าจอพร้อมให้คุณดาวน์โหลดได้โดยง่ายเพียงคลิกบน “Excel” ใกล้ ๆ กับคำว่า “ดาวน์โหลด”