โพล

การสร้างโพล

คุณสามารถสร้างโพลบนบัญชี Examinare ได้ด้วย ทั้งนี้ยังสามารถตั้งค่าให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคุณได้โดยตรงและบุคคลทั่วไปก็สามารถตอบโพลของคุณผ่าน SMS หรือ Twitter ก็ได้ ส่วนการแสดงผลนั้นเป็นแบบ real-time ซึ่งทำให้คุณได้รับข้อมูลที่ทั้งสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับการสร้างโพลให้ดำเนินการผ่านเมนู “Magic Polls”->”สร้างใหม่” แล้วระบุคำถามที่คุณต้องการสำรวจโพล เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงกดปุ่ม “สร้าง”

เมื่อคุณมีโพลแล้วคุณอาจจะตั้งค่าการตอบโพลแบบอัตนัยก็ได้ ซึ่งทำให้ผู้ตอบโพลสามารถพิมพ์คำตอบได้ตามต้องการ

ถ้าหากต้องการเพิ่มตัวเลือกคำตอบหรือตั้งค่าโพลให้เป็นแบบเลือกตอบ ให้ทำการตั้งค่าผ่านเมนู “เพิ่มตัวเลือก” แล้วจึงทำการเพิ่มตัวเลือกทีละข้อ โพลก็จะทำการอัปเดทข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขทุกครั้งโดยอัตโนมัติ