แก้ไข / ลบ

เพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบรายการผู้ใช้งานแอดมิน ให้ดำเนินการภายใต้เมนู “การตั้งค่า” -> “ผู้ใช้งาน” แล้วเลือกไปที่สัญลักษณ์รูป “ปากกา” เพื่อทำการแก้ไข หรือเลือกเครื่องหมาย “กากบาทสีแดง” เพื่อทำการลบรายการ