ผู้ใช้งานแอดมิน

การตั้งค่าผู้ใช้งานแอดมินให้ดำเนินการภายใต้เมนู “การตั้งค่า” -> “ผู้ใช้งาน” แล้วเลือก “ลงทะเบียนผู้ใช้งาน”

หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก”