EXAMINARE ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจผ่าน FACEBOOK ได้ง่าย ๆ

โหมดตั้งค่าการทำงาน Facebook Plugin ของเราช่วยให้คุณสามารถส่งผ่านแบบสำรวจไปยังเป้าหมายได้ทั่วโลก อีกทั้งยังสะดวกและมีประสิทธิภาพ

  • แบบสำรวจของคุณจะถูกส่งผ่านไปยังกลุ่มคนทั่วโลกมากมายผ่านโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • โอกาสในการรับข้อคิดเห็น ความชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบมีมากกว่าและรวดเร็วขึ้น
  • สามารถแสดงผลสำรวจได้หลายรูปแบบ พร้อมกันนี้ยังสามารถเชื่อมช่องทางการทำสำรวจช่องทางอื่น ๆ ได้โดยอิสระ

ทดลองใช้งาน!
 

 

เปิดใช้งานง่ายในคลิกเดียว

เพียงแค่คลิกเดียวคุณก็สามารถเปิดใช้งานสำรวจ / แบบสอบถามผ่านทาง Facebook ได้แล้ว หลังจากนั้นคุณสามารถเผยแพร่ลิงค์ผ่านทางโพสต์หรือสื่อโฆษณาของ Facebook ได้โดยตรง ผู้ตอบสำรวจก็สามารถทำการตอบและส่งสำรวจผ่าน Facebook ได้โดยตรงเช่นกัน นอกจากนั้น plugin ของเรายังสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลประชากรของผู้ตอบสำรวจ เช่น เพศ อายุ เพื่อใช้ประกอบการประมวลผลสำรวจให้คุณได้ด้วย

ทดลองใช้งาน!

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกผู้ตอบสำรวจ

เมื่อผู้รับคำเชิญให้ตอบแบบสำรวจ / แบบสอบถามผ่าน Facebook ของคุณตกลงตอบแบบสำรวจ ข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ ประเทศที่อยู่อาศัย เป็นต้น ของบุคคลนั้น ก็จะถูกแบ่งปันมายังบัญชี Examinare ของคุณด้วย ทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์ประมวลผลโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงประชากรได้โดยละเอียดมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ดีผู้รับคำเชิญให้ตอบแบบสำรวจจะได้รับข้อความเตือนเพื่อให้ความยินยอมก่อนเสมอ

ทดลองใช้งาน!

 

การทำสำรวจผ่าน Facebook เป็นช่องทางเลือกเชิงปริมาณ

นื่องจากจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ทั่วโลกนั้นมีอยู่มากมาย จึงส่งผลให้การรวบรวมสำรวจผ่านช่องทางนี้มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณสูงมาก แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของโปรเจคนั้น ๆ ของคุณด้วยเช่นกัน

ทดลองใช้งาน!

 

ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ

ในขณะที่การทำสำรวจแบบ Facebook Surveys ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ นั้น อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่งก็คือคุณภาพของข้อมูลมหาศาลที่เราได้รับนั่นเอง ดังนั้นถ้าหากโปรเจคการสำรวจของคุณเน้นความสำคัญเชิงคุณภาพโดยเฉพาะแล้วคุณสามารถเลือกใช้งาน Corporate Services ของเราได้ ซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสำรวจที่พร้อมให้คำปรึกษาคุณทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ทดลองใช้งาน!